دسته: مقاله

۰

اوج گیری بنیاد گرایی و حقوق زنان – بخش دوم

خشونت علیه زنان همواره کنشگران حقوق زنان، افزایش خشونت علیه زنان را به‌عنوان پیامد  منفی ‌بنیادگرایی ‌یادآور می‌شوند  و به‌ویژه آن را از عواقب تضییق حقوق زنان د ر خانواده و ناشی ‌از ایجاد  محدودیت‌های...

۰

اوج گیری بنیاد گرایی و حقوق زنان – بخش اول

این مطلب یکی از مجموعه مقالات پژوهشی انجمن حقوق درحال گسترش زنان، اَوید است که دست اندرکاران این انجمن به تحقیق و انتشار آن همت گماشته اند. کار پژوهش در اوایل سال ۲۰۰۷ آغاز شده است و توانسته تیمی از برجسته ترین افراد را گرد هم آورد.