برچسب: بحران اقتصادی

تأثیرات سیستماتیک بحران اقتصادی بر زندگی زنان

خلاصه نوشته‌هایی با عنوان تأثیرات بحران اقتصادی بر حقوق زنان توسط «سازمان حقوق در حال گسترش زنان AWID» ارائه شده که شامل اثرات بحران جاری تا به امروز و اثرات احتمالی آتی آن بر زندگی و حقوق زنان در مناطق مختلف جهان است. داده‌های کلیدی این تحلیل‌های درون منطقه‌ای از زنان فعال و تحلیل گران، به‌منظور تأثیر گزاردن بر مذاکرات توسعه و نهاد­های تصمیم‌گیری در مقابله با بحران جاری جمع آوری شده است. این سلسله نوشته‌ها شامل تحلیل‌های فرا منطقه‌ای و جهانی نیز هست.