برچسب: میلیتاریسم

نظامی‌گری و خشونت علیه زنان دو روی سکه‌ی «دیگری سازی»

بنا بر تحقیقات انجام‌یافته، به ۳۰% از زنان در حین خدمت در ارتش امریکا تجاوز می‌شود. ۷۱% مورد هتک حرمت و حمله و ۹۰% مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند. باور بر این است که ۹۰٪ از این موارد گزارش نمی‌شود. چنانچه یکی از نمایندگان زن کنگره امریکا اخیراً اعلام کرد، زنانی که در ارتش امریکا خدمت می‌کنند بیشتر از هر دشمنِ دیگری، از سربازان و هم‌سنگرانشان آسیب می‌بینند.